Välkommen till IdS förlag
error Kerro Holmberg målningar 79 - 17
208 sidor, 177 bilder i färg
författare
Björn Axlund, författare till bl.a. biografin om göteborgskoloristen Åke Göransson, drev tidigare Galleri Axlund.
Annika von Hausswolff, konstnär och fotograf, har bl.a. mottagit Hasselblad foundations stora pris.
Bengt Jangfeldt, författare och specialist på rysk konst och kultur, Augustpris-mottagare.
Marita Jonsson, författare och konsthallschef på Körsbärsgårdens Konsthall, Gotland.

Röster om error

"NÄRSTUDIUM AV FASCINERANDE MÅLERI"
"Jag bläddrar förundrad och fascineras bara mer och mer för varje bladvändning i den mer än 200 sidor tjocka boken med konstnären och poeten Kerro Holmbergs verk. Färgprakten, den ivriga, rörliga penselföringen, den motiviska variationsrikedomen, porträtten, av kvinnor mest, de flesta hämtade från den internationella scenen. Varför kalla denna manifestation av den Frödingska proklamerade friheten fr error? Kommen så långt i mitt studium av den praktfulla boken ser jag plötsligt att det finns en målning eller kanske bara början till en målning på bokens försättsblad. En skiss, mest vit, med några rester av färg, och så en text som plötsligt kastar ljus över konstnärens val av titel "Give us time to fail, and miracles could be made." Tillåt misslyckanden, och mirakler blir möjliga. Mina associationer går genast från Gustaf Frödings försvar för den konstnärliga friheten till Samuel Becketts nästan ikoniska statement, "Try again. Fail again. Fail beter." Försöka på nytt, misslyckas igen, misslyckas bättre" Give us time to fail. En generös inställning till konsten och kanske också till själva livet. Och jag erinrar mig en av de bästa utställningar på temat jag settpå senare år, video- och filmutställningen med just den Beckettska titeln på tyska, besser scheitern i Kunsthalle Hamburg för sex år sedan. Så besläktad med Kerro Holmbergs attityd till sitt konstnärskap. Hennes måleri hade utan vidare platsat bland de exponerade verken av konstnärer som Marina Abramovich, Bas Jan Ader, Annika Kahrs och Tracey Emin, de skilda teknikerna till trots./.../ Frågan är om det inte är precis så här som en riktigt lyckad konstbok ska se ut."
Kristina Carlstam, Cora nr 56 2019

"MÅLERISKA UTTRYCK I TOPPKLASS"
"När jag nu ska försöka beorda de mycket starka upplevelser jag haft av bilderna i Kerro Holmbergs bok error dyker en mening av Sara Stridsberg oanmäld upp i tankarna. ”Utan orden ligger världen naken och sann framför en.” Hårda ord för en skribent, men en viktig insikt på existentiell nivå, och förstås en bra ingång till måleriet.Så känns det inför Kerro Holmbergs målningar. Man erfar något viktigt, men orden bara snubblar och obstruerar när man vill berätta. Världen är verkligen verkligheten som den framträder i de här konstverken. Därför tar det tid att gå igenom den här boken. Man vill dröja varje sida. Blir kvar med ögat mättat av måleriska intryck och försjunken i tankar. Det här är en konstbok att möta och återkomma till.../I den här boken presenteras 200 sidor måleri och bildkonst när det är som bäst. Texten är bara några enstaka sidor. I den korta inledningen berättar hon själv litet om hur hon arbetar. Och så ger hon oss det som blir en nyckel, som om den inte öppnar upp helt så åtminstone låter oss glänta på intentioner och skapandeprocess. Hon talar om de fel hon behöver för att starta sin måleriprocess: ”Ovanpå felet kan så någonting annat än det jag hade kunnat tänka ut på förhand uppstå, något annat än det jag redan visste. Det man redan vet är inte det man söker.” I den insikten kan betraktare och konstnär mötas och det gör man i de här starka målningarna.../Ibland går mina tankar till Dick Bengtsson kompositioner, hans bildrum och liksom matta och multna färger. Det är en tunn, men i mina ögon påtaglig förbindelse. Andra gånger finns kontakt med ikonmåleri. Tydligast i ett porträtt av Iggy Pop som fått en bakgrund av slagmetall i ett uttryck av både glans och ickeglans. Glansen är sönderklöst som Iggys kropp på de mest berömda konsertbilderna.../Och kanske via ikonerna, i serier av fina porträtt etablerar hon kontakt med de ryska suprematisterna och modernisterna. Även de tog starka intryck av de gamla ikonerna.../ Nästa utställningstillfälle är jag garanterat på plats sporrad av det intresse och den respekt och beundran den här bokens bilder inger."
Bo Borg 2019-05-24

"FÖRTJÄNAR EN STOR LÄSEKRETS"
"Kerro Holmberg blickar tillbaka på 40 års skapande och särpräglat måleri i boken error (IdS förlag). Bidrar med texter gör bland andra slavisten Bengt Jangfeldt och konstnären Annika von Hausswolff. titeln kommer från arbetsprocessen, Kerro Holmberg menar att något måste gå fel för att det ska bli en målning. "Det man redan vet är inte det man söker", som hon säger. Många fel, men sammantaget alla rätt för en bok som förtjänar en stor läsekrets".
Konstperspektiv, nr 1 2019

"2019 ÅRS KONSTBOK"
Kerro Holmberg, Error Det har kommit många fina konstböcker genom åren. Men den här knockade mig. Världen är verkligen verkligheten som den framträder i Kerro Holmbergs konstverk i den här boken. Därför tar det tid att gå igenom den. Man vill dröja på varje sida. Ögat blir mättat av måleriska intryck och man försjunker i tankar. Måleri när det är som bäst.
Bo Borg 1 januari 2020

Badhus 1988

kontakt: kerro.holmberg@gmail.com